מועמדים לראשות עיריית הוד השרון 2023 – בבניה

כאן ירכזו שמות המועמדים ונושאים הקשורים לבחירות לרשויות המקומיות, אוקטובר 2023

אמיר כוכבי: ראש העיר המכהן של הוד השרון. שימש כשנתיים כסגן ראש העיר תחת חי אדיב.

נגישות