המקורבים של אמיר כוכבי

הגיעה לידי רשימה של מקורבים רבים של אמיר כוכבי אשר השתלבו במשרות בעירייה, חלקם במשרות בכירות בשכר דשן.

פרטים בהמשך.

ככול שיעבור הזמן, כך התמונה תלך ותתבהר.

נגישות