אמיר כוכבי, פישלת!

טור דיעה אישית!

אמיר כוכבי, הגעת כהבטחה גדולה, אבל פישלת. אינך מנהל מוכשר, התושבים מתלוננים על הזנחה, הבניה מתפרעת, התשתיות מתפוררות, התושבים מתלוננים, אינך מספק פתרונות, רק תירוצים, אינךבאמת פועל, בעיקר דואג ליחסי הציבור שלך. התקציב היחיד שגדל משמעותית הוא תקציב יחסי הציבור שלך.

אמיר כוכבי, אתה לא יאיר לפיד. לא עשית מספיק למען העיר. אתה מנסה להצטייר להצטייר כאביר החילונית, כמשתף את האזרחים, בפועל, האתר הזה מציג יפה מאוד איך אתה לא יודע לנהל מספיק טוב ולא יודע כיצד לשתף את האזרחים.

אל תצביעו לכוכבי כי אתם חושבים שהוא מקדם את החילוניות והשווויון. אלו הם ערכים נעלים, אבל כוכבי לא בהכרח מקדם אותם בהוד השרון. אל תראו בכוכבי את אביר החופש וזכויות האזרח, כי זכויות הן דבר נהדר, אבל ראש עיר אמור לדאוג לתפקוד העיר. אי אפשר לדאוג לזכויות ולשוויון כאשר העיר מוזנחת ומחסלים את הסביבה ואת העצים. אי אפשר לקדם נושאים חשובים כאשר לא יודעים לנהל ולו את השירות לגני ילדים. שוויון בין המינים הוא חשוב, אבל אוכל בצהרונים חשוב גם.

אמיר כוכבי פישלת בחינוך!

אמיר כוכבי, פישלת בטיפול בבעיות הביוב בעיר!

אמיר כוכבי, פישלת בפיתוח שבילי האופניים בעיר!

אמיר כוכבי, פישלת בטיפול במפגע הקמינים בעיר!

אמיר כוכבי, פישלת בתוכניותך להרוס את יער נווה הדר.

אמיר כוכבי, פישלת, לא עשית דבר מלבד לבנות דירות!

אמיר כוכבי, פישלת בהגנה על העצים בבריכת גלי רון!

אמיר כוכבי, פישלת בהגנה על העצים במתחם בית הנערה!

אמיר כוכבי, פישלת בהגנה על נחל הדר!

מפת המפגעים בהוד השרון שלא טופלו כראוי וחלק גדול מהם באשמת העירייה והעומד בראשה.

נגישות