הצעה לסדר – דיור בר השגה בהוד השרון לבני העיר

ההוצאה העיקרית של משק בית הינה ביתו. מחיר הבתים הולך ומאמיר. אחרים שנים ארוכות בהם חלק נכבד ממהכנסה שלנו מופנה לרכישת דירה, אנחנו מתחילים להיות מוטרדים, מה יהיה עם ילדינו? האם הם בכלל יוכלו לרכוש דירה? האם יוכלו לעמוד במחירי השכירות?

אבל גם לעיר יש אינטרס לשמר את הצעירים, הרי העיר השקיעה במערכת החינוך סכומים ניכרים במשך עשרות שנים, וכל בן עיר הוא השקעה של העיר והמדינה בעתידו. האם אנחנו מעוניניים שהם ילכו לערים אחרות? האם נגזר על הוד השרון להיות עיר של זקנים ועשירים? רק דיור בר השגה יחזיר לעיר את ההשקעה שהיא ביצעה בצעירים.

ד"ר אלון גלבוע, עו"ד, מנסה לתת תקווה לתושבי העיר באמצעות הצעה לדיור בר השגה, וכך הוא כותב:

אני מאמין שעתידה של העיר הוד השרון כרוך בעתידם של תושביה.בכדי לשמור על מרקמה האנושי של העיר, על אופיה

,והתפתחותה על מועצת העיר לפעול ליצירת אפשרות מגורים לזוגות צעירים בני המקום שהינם משאב חשוב לעיר. כל אלה עומדים בבסיס ההצעה לסדר שהגשתי לישיבת המועצה שתתקיים ביום 15.12.202 בשעה 18:00 .ההצעה תדרוש לקבוע מדיניות שכל בקשה שתוגש לקבלת היתר בניה על קרקע בבעלות העיריה וכל בקשה של יזם להגדלת מספר יחידות מעבר לתב״ע המאושרת תכלול הקצאה דירות במחירים מוזלים ( דיור בר השגה) לבני המקום שיעמדו בתנאי הזכאות.

נגישות