חברי מועצת העיר הוד השרון

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-8894040050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןסגנית ראש העיר054-6978150KineretAC@hod-hasharon.muni.il
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

חברי מועצת העיר עד 12.2021

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-8894040050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןסגנית ראש העיר054-6978150KineretAC@hod-hasharon.muni.il
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

הועתק מאתר עיירית הוד השרון.

חברי מועצת העיר אוגוסט 2020

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-7759588050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןכן להוד השרון054-6978150kineret.c@gmail.com
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

חברי מועצת העיר אפריל 2020

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-7759588050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
יפעת קריבהוד השרון שלנו050-6200040ifat@kariv.com
כנרת כהןכן להוד השרון054-6978150kineret.c@gmail.com
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

נגישות