חברי מועצת העיר הוד השרון


איזה נפלא, יש לנו את מספרי הטלפונים של כל חברי המועצה. בפועל, מה הם עושים? מי יגיד מי ידע? כמה הם עובדים למען התושבים? למי הם מוסרים דין וחשבון? אף אחד לא ישיב, לאף אחד אין תשובה.

אתם בטח שואלים את עצמכם, איך בדיוק הצלחנו להכניס את המסר הזה אל גוגל, איך הגענו אליכם? כי אנחנו חושבים מראש, אנחנו דואגים מראש לצרכים של העתיד. אנחנו מתכוננים כבר שנים לבחירות. וכפי שהגענו למקום הזה בגוגל, כך אנחנו נדאג לעבוד עבורכם במועצה.

רוצים רשימה שהמטרות שלה ברורות? רוצים רשימה שאינה מאויישית על ידי רודפי כבוד ושררה? יש ברשימה הזו אנשים שעושים לכאורה כסף מעסקים עם העירייה. אנחנו עוקבים כבר שנים אחרי פעולות המועצה, ודברים מאוד מוזרים קורים שם. מאוד. רשימה ירוקה היא גם שקופה והיא גם טכנולוגית ומעודכנת וברורה!

אנשים אלו רובם, לא באו לדעתנו לקדם את העיר. לא באו לדאוג לאינטרסים של התושבים. הם באו לדאוג לחבריהם ולעצמם. וככה הוד השרון נראית. ניסיתם להשיג את מחלקת הפיקוח בטלפון? ניסיתם לדבר עם תאגיד המים?

אנחנו בירוקים נפעל אחרת. כי אנחנו לא צריכים משרות ולא צריכים מכרזים. אנחנו לא צריכים שהתמונה שלנו תופע בעיתונים. אנחנו רק רוצים לדאוג לעתיד שלנו ולעתיד של הילדים.

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-8894040050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןסגנית ראש העיר054-6978150KineretAC@hod-hasharon.muni.il
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

חברי מועצת העיר עד 12.2021

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-8894040050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןסגנית ראש העיר054-6978150KineretAC@hod-hasharon.muni.il
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

הועתק מאתר עיירית הוד השרון.

חברי מועצת העיר אוגוסט 2020

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-7759588050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
אלון גלבועהוד השרון שלנו052-8994473099agl@gmail.com
כנרת כהןכן להוד השרון054-6978150kineret.c@gmail.com
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

חברי מועצת העיר אפריל 2020

שםסיעהטלפוןניידמייל
אמיר כוכביראש העירייה09-7759588050-5127756AmirK@hod-hasharon.muni.il
יעל עבוד ברזיליקצב – מרצ – יש עתיד050-3424158YaelAB@hod-hasharon.muni.il
מאיר חלוואנידרך העיר050-8215214MeirH@hod-hasharon.muni.il
נאור שירימרצ- קצב – יש עתיד050-5753460NaorS@hod-hasharon.muni.il
אביבה גוטרמןהוד השרון שלנו – לב054-2525655avivagute4u@gmail.com
ארנון אברמובהליכוד – מחל052-2780115arnon.abramov@gmail.com
חיים שאבייש לך על מי לסמוך050-8452266haimshabi01@gmail.com
יגאל שמעוןיש לך על מי לסמוך054-4339455Yigal1010@gmail.com
יפעת קריבהוד השרון שלנו050-6200040ifat@kariv.com
כנרת כהןכן להוד השרון054-6978150kineret.c@gmail.com
משה חנוכהדור חדש050-6707724mosheh4@gmail.com
נדב דואנירק הוד השרון054-7573121douani2@gmail.com
עדי ברמוחהרק הוד השרון050-2498812adidi1515@gmail.com
עדי פרילינג אנקורידרך העיר050-7906004adifrili@gmail.com
רינה שבתאיקצב – מרצ – יש עתיד054-6207447rinashabtai@gmail.com
רן יקירקצב – מרצ – יש עתיד054-7930641ranyakir@gmail.com
רפי בן מרדכיהוד השרון שלנו – לב050-9750615bmrafi@gmail.com

נגישות