16 :קליקים עבור אמיר כוכבי ראש עיר טוב
43 :קליקים עבור אמיר כוכבי ראש עיר רע
----
קליקים שהגיעו מעיירית הוד השרון
0 :קליקים עבור אמיר כוכבי ראש עיר טוב
0 :קליקים עבור אמיר כוכבי ראש עיר רע