snir bar hanin

שניר בר חנין הוא DJ אשר עומד להופיע בחצר הווילג' ביום שבת ה- 19.3.2021. הופעתו זו תהווה מטרד נורא לשכנים ותהרוס לנו את עונג השבת. שניר, בבקשה, אל תופיע בווילג'.

מועדון הווילג' עובד בלי רישיון עסק כבר יותר מחצי שנה. הוא משמיע מוסיקה בניגוד לחוק שעות המנוחה ופוגע בעשרות משפחות. המפעילים שלו מתעלמים מתחינות השכנים וכנראה בשל קשרים עם המשטרה, השוטרים לא פועלים כנגדם. מי שעובד איתם, פוגע בסביבה ולא ישכח.