ד"ר אלון גלבוע, עו"ד, מכתבים לעיריית הוד השרון

אחד הנושאים החמים ביותר ברשויות המקומיות הוא נושא הקרקעות. החלטות הרשות המקומית בנוגע לבניה יכולה להזרים מליונים רבים אל כיסיהם של אנשי עסקים. במקרים מסויימים, ההשפעה היא גם על סתם מישהו שרוצה להרחיב את ביתו.

ד"ר אלון גלבוע, עו"ד, הוא אחד המייצגים החזקים של תושבי הוד השרון בנושא ניהול הקרקעות בעיר. הוא עזר לבטל תוכנית להוספת קומות למגדלים, הוא נאבק להסדרת הבניה של העייריה. (אמיר כוכבי הודה שהם בונים בלי היתר)

רוצים לדעת איך הדברים מתנהלים מאחורי הקלעים? הנה חלופת המכתבים.

עיירית הוד השרון הורסת מבנים ללא היתר, אבל היא בעצמה לא מוציאה היתר לעבודת ההריסה:

לכבוד:                                                                                       18.8.2021

היועץ המשפטי – עיריית הוד השרון

ח.נ

שלום רב,

הנדון: הריסת חלקים מהמבנים בגוש 6661 חלקה 210 וכן גוש 6574 חלקה 185. 

 1. לפני מס' ימים החלה העירייה לבצע הריסות בחלק במבנים כאמור בנדון הכוללות : הריסת חזית מערבית ומזרחית , הריסת מישור הקיר המשולש בצד הגג הדו-שיפועי בצד הדרומי והצפוני , את הקיר האנכי שהיה בנוי מעל מפלס התקרה העליונה וקונסטרוקציה של הגג  הרעפים ( להלן- ההריסות).
 2. בהתאם לסעיף 145 (א)( 2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965(להלן- החוק) , ההריסות הנ"ל טעונות היתר בניה מאת הועדה המקומית.

(2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו,
  למעט שינוי פנימי בדירה;…

 1. מבדיקה באתר ההנדסה של עירייה , לא נמצא כי ניתן היתר לעבודות המתבצעות באתר  וככול הנראה הן מתבצעות בניגוד לחוק .
 2. לתשומת לבך במידה  ותושב העיר היה מבצע חלק קטן  מההריסות הנ"ל הייתה מופעלת כנגדו אכיפה באופן מידי לעצירת העבודות וכן הגשת כתב אישום פלילי -דין העירייה כדין תושבי העיר.
 1. לנוכח הממצאים החמורים שבוארו במכתב זה  אבקש את תגובתך להריסות שככול הנראה בוצעו שלא כדין בתוך 3 ימים , בטרם אפנה למחלקת האכיפה בוועדה המחוזית .
 2. מצ"ב תמונות המתייחסות לעבודות ההריסות .

                                                                                                  בכבוד רב

                                                                                               אלון גלבוע , חבר מועצת העיר

ענה שלא היו דברים מעולם והכל כשר וכל כך נפלא. ועל כך, קיבל את התשובה:

                        ‏17 ספטמבר 2021

‏ ח' תשרי תשפ"ב

לכבוד

 עו"ד מר רונן וינק 

יועמ"ש העירייה 

ח.נ

הנדון: עבודות הריסה ללא היתר כדין ברח' המכבים/ אפק 

הנני מאשר קבלת מכתבך מיום 12.9.21, ומבקש להגיב לדברים כדלקמן:

ראשית אבקש להביע פליאתי מדוע נדרש לך חודש ימים בקירוב על מנת להשיב לשאלתי הפשוטה מיום ה- 18.8.21 האם ניתן היתר בנייה לעבודות שבוצעו  במבנה בית העם בנווה נאמן .

תשובתך המקצועית הייתה צריכה להינתן מידית, שהרי ברור שנושא קיומו או אי קיומו של היתר בניה כדין הוא ענין פשוט ביותר. למרבה הצער ועל אף שחלף כחודש ימים, תוצאות בדיקתך מעלות תהיות רבות ואפילו חששות כבדים – כפי שיפורט להלן:

כבר בפתיח תשובתך נימקת שעבודות ההריסה הופסקו "בעקבות פניה של נציגות תושבי השכונה". וזאת בעוד שמהמייל ששלחת אלי במענה לפנייתי הראשונה בעניין ניתן היה להבין שהדבר כלל לא היה ידוע לך לפני פנייתי וכי העבודה בשטח הופסקה בעקבות פנייתי אליך. 

שינוי הגרסה  ממכתבך הקודם נעשה ככול הנראה על מנת  להציג  את העובדות באופן שונה מהדרך בה התנהלו הדברים ומכאן עולה כי מדובר ככול הנראה בניסוח "פוליטי" שנועד לטשטש את העובדה שהעבודות הופסקו עקב התערבות של חבר מועצת עירייה מהאופוזיציה (רחמנא נצלן), שהפנה זרקור על התנהלות גורמים בעירייה והעומד בראשה שפעלו שלא בהתאם מהמצופה מרשות ציבורית. 

בהשלמה לפסקה דלעיל , יוזכר כי נציגות /וועד נווה נאמן פנו לראש העיר ולמהנדס העירייה במכתבים ביום 12.8.2021 וביום 15.8.2021 בדרישה להפסקת העבודות ,  ברם , מענה למכתבים   מראש העיר ו/או ממהנדס העירייה לא התקבלו ובמקביל העבודות המשיכו להתבצע במשנה מרץ וביתר שאת , עד ליום 18.82021 עת הח"מ שלח מכתב הבהרה בעניין שבנדון למחלקה המשפטית לבקשת נציגות וועד שכונת נווה נאמן .

עוד ציינת בתשובתך שהעירייה נערכת להכנת תוכניות והדבר אורך זמן וזאת בטרם קיבלה היתר. בכל הכבוד הראוי, לו היית מעלה טענה זו למול התביעה העירונית בהוד השרון היא הייתה דוחה אותה מכל וכל כפי שהיא עושה בכל ההליכים הפליליים שהיא נוקטת כנגד נאשמים בעבירות לפי חוק התכנון והבניה. 

בעקבות עשרות תיקים שבהם ייצגתי נאשמים בתפקידי הקודם כעו"ד פרטי יצא לי להכיר את הנושא מקרוב. תושבים הנאשמים בהליך פלילי לפי חוק התכנון והבנייה אשר ניסו להשתמש בתירוץ בו אתה עשית שימוש, הרי שטענה כזו לא התקבלה ולא הייתה מתקבלת על התביעה העירונית שמבחינתה חלה על  התושב- הנאשם  החובה לפעול כדין בהתאם לחוק, בטרם הוא מבצע עבודות ללא היתר גם אם החל בהכנת תוכניות.

הוספת וציינת שהתרשמת "שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב". צר לי לתקן אותך גם בעניין זה: מושכלות יסוד הן שבעבירות לפי חוק התכנון והבניה טענת תום לב אינה יכולה לשמש כטענת הגנה , כשנאשמים מתייצבים בביהמ"ש עקב הגשת כתב אשום נגדם בעבירות תכנון ובניה, איש לא מתעניין לדעת האם עשו את עבירת הבניה בכוונה או בתום לב, ולא בכדי. הטעם לכך ברור. חבל שנאלצת לנדוד למחוזות רחוקים מאוד כדי להצדיק פעולה פסולה שנעשתה בניגוד לדין ע"י העירייה.

בסעיף 5 במכתבך כתבת שמהנדס קונסטרוקציה בדק וקבע שמדובר במבנה מסוכן וכו'. אני מבקש לקבל ללא דיחוי את כל הפעולות שבוצעו לפי חוק העזר למבנים מסוכנים להוד השרון ולקבל כל דו"ח שנכתב בנוגע למבנה הנדון ,בגרסתו החתומה וכל מכתב שהוציא בעניין זה מהנדס העיר.

לא פחות מעניין ממה שמופיע במכתבך הוא מה שנעדר ממנו – והוא האמירה הפשוטה שהעירייה פעלה בניגוד לדין (!) ושאתה כשומר סף תעשה כל אשר לאל ידך בכדי שמקרה חמור שכזה לא יישנה.

לא מצאתי במכתבך כל התייחסות לשאלה מי קיבל את ההחלטה לשפץ/להרוס ללא היתר? ומי נתן את ההוראה לקבלן? ניתן היה לצפות שבחלוף כחודש ולאחר בדיקתך הדברים לא יוותרו עמומים, אך למרבה הצער, השאלות והתהיות רק גוברות לאחר קבלת תשובתך. 

ואסביר: רשות ציבורית כמו עירייה לא מבצעת סתם כך עבודות שיפוץ. יש צורך בתוכנית עבודה, יש צורך בתיעדוף של המשאבים, יש צורך בתקצוב וכמובן גם צורך בהוצאת היתר בניה, ורק לאחר מכן ניגשים לביצוע עבודה בשטח. 

בכדי להסיר חשש זה אבקש לקבל תשובתך מי הורה לגזבר העירייה לתקצב עבודות אלה? מי חתם על הזמנת הטובין לקבלן לביצוע העבודה? 

בצער אומר שכשומר סף, ובחלוף ימים ארוכים, ציפיתי לקבל תשובה שיהיה בה כדי לשקף  את כל הליקויים בקבלת ההחלטות של כל הגורמים,  בעיקר כשהעירייה אמורה לשמש דוגמא לתושבים שכנגדם היא אוכפת את הדין. זאת בנוסף על הצורך להילחם בעבירות התכנון והבנייה, שהפכו ל"מכת מדינה", ותיקון הנזק  התדמיתי שנגרם לעירייה.

אגב, כשציינת שמדובר באירוע "חריג ויוצא דופן" ו" בעבודות הריסה בהיקף מצומצם " לא דייקת ראשית , משום שידוע גם לך היטב שלפני מספר חודשים היה אירוע נוסף דומה של בניה ללא היתר, ספק בהסכמה ספק בשתיקה וגם שם העירייה התעשתה ופעלה באיחור וכי ישנן סוגיות נוספות ומדאיגות בנושאי תכנון ובניה המצויות בבדיקת הועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטים.

ושנית , נראה כי קביעתך כי מדובר בעבודות הריסה בהיקף מצומצם מצביעה על כך שככול הנראה לא ביקרת באתר ולא התייחסת לתמונות שצורפו למכתבי אשר מוכיחות במפורש כי למעלה מ 70% מהמבנה נהרס כפי שבואר באופן מפורט במכתבי מיום 18.8.2021.

למותר לציין, שגם הריסות בהיקף מצומצם דורשות היתר, וחסרונו של היתר, הינו עברה על חוק התכנון והבניה.

ציינת במכתבך שנמסר דיווח על האירוע לרשות לאכיפת דיני מקרקעין. הדיווח הנ"ל נראה "כהקדמת  תרופה למכה" אלא שגם בעניין זה העירייה פעלה באיחור, היות שפניה בעניין הועברה גם מטעמי ביום 26.8.2021 . מכל מקום אבקש לקבל באופן מיידי וללא כל דיחוי את הדיווח שביצעת – על פי הצהרתך.

לסיכום – אבקש לסיים באמירה ערכית שנעדרה, לצערי, מתשובתך כיועמ"ש ולהאיר את עיניך ועיניהם של שאר הנוגעים בדבר.  לא בכדי מבקר המדינה כתב על מעשים מעין אלו שהם בבחינת ליקוי מאורות – ואני מצטט :

״עבירות בנייה של הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים שלהן הן בבחינת ליקוי מאורות. הן מצביעות על דפוס פעולה לקוי וחמור ומכרסמות באמון הציבור במערכות השלטון ובמערכת אכיפת החוק (…) משרד מבקר המדינה מדגיש כי עבודות בנייה שרשויות מקומיות או תאגידים עירוניים שלהן מבצעים בחריגה מהוראות החוק משקפות דרך פעולה כושלת של מי שאמון על הבטחת קיומן של הוראות החוק ואמור לשמור ללא עוררין על כללי המינהל התקין. עצימת עין לגבי חריגות אלו פוגעת באמון הציבור בשלטון החוק, משום שהציבור נוכח כי הרשויות נוהגות איפָה ואיפָה כלפי מבצעי העבירות. הדבר חמור במיוחד משום שבהיעדר אכיפה נגד עבירות כאלה יש משום מסר שלילי של השלמה שבשתיקה עם פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק, דבר המחליש את כוח ההרתעה של מוסדות המדינה – בבחינת "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר".״.

וברוח זו אני שואל אותך, אדוני היועמ"ש  למול מכתבך – מה יגידו אזובי הקיר? 

אני מצפה להתייחסותך המשלימה באופן מיידי  -ככל שלא תתקבל תשובתך העניינית לא יהיה מנוס ואמשיך לפעול בעניין למול הרשות לאכיפות דיני המקרקעין ומבקר המדינה. 

בברכת גמר חתימה טובה,

ד"ר אלון גלבוע, עו"ד

חבר מועצת העיר

העתקים:

אמיר כוכבי – ראש העיר;

רן היילפרן -מנכ"ל;

סרג'ו וילנסקי – מהנדס העיר

בית ספר לפיד – עבודה ללא היתר:

לכבוד:                                                                                       תאריך: 6.10.2021  

היועץ המשפטי – עיריית הוד השרון

ח.נ

שלום רב,

הנדון: ביצוע עבודות בנייה בבית ספר לפיד  ללא היתר כדין.

 1. בחודש אוגוסט 2021 החלה העירייה בעבודות בנייה בבית ספר לפיד הכוללים : 
  1. תוספת בנייה בחזית המזרחית בכניסה לבית הספר ברוחב של כ- 4 מ'  X4 מ'  באורך של כ- 6 מ' בגובה של שתי קומות הבניין.
  2. הצבת עמדת שומר חדשה בכניסה .
  3. בניית מבנה מעמודי ברזל במשקל של כ- 300 ק"ג  בעובי של 40X40 בצורת "ר"  בכניסה לבית ספר .
  4. בניית מדרגות בדופן הקיר החיצוני מהקרקע ועד לקומה השנייה.
  5. פתיחת ( פתח) דלת בקומה השנייה.
  6. בעבודות המתוארות בסעיף 1 בוצע  שינוי בחזית החיצונית בצד המזרחי  של בית הספר  ( להלן- הבנייה) .
 2. סעיף 145 (א)( 2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965(להלן- החוק) , (2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

בפסקה זו –

"שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין…"
מכאן  , שהעבודות מדובר בעבודות שגרמו לשינוי חזית בית הספר כפי שניתן ללמוד גם מהתמונות המצ"ב  ומשכך הן טעונות היתר כדין.

 1. לנוכח הבנייה הנ"ל , התבקשה העירייה להמציא לח"מ  היתר לעבודות הבנייה כאמור בסעיף 1 .
 1. ביום 5.10.2021 , התקבלה תשובת העירייה  לבקשה  כדלקמן: "שלום רב, בהמשך לפנייתך מיום 14.09.2021 , מצ"ב היתר הבנייה לעבודות הבינוי בביה"ס "צורים" לעניין בתי הספר "לפיד" ו"השחר" – מדובר בעבודות  שאינן טעונות היתר בניה".
 2. אין ולא יכול להיות חולק,שהעבודות נשוא הבנייה שבוצעו בבית ספר לפיד טעונות היתר כאמור בחוק התכנון והבנייה .
 3. מיותר לציין שלבנייה הבלתי חוקית יש היבטים הקשורים לבטיחות המבנים, ומאחר שהבנייה נעשית ללא היתרים ובלי אישורם של גורמי הבקרה והנדסה כקבוע בחוק נשקפת ממנה סכנת פגיעה בשלום מאות תלמידי בית ספר.
 1. לנוכח עבודות הבנייה נוספות שבצעה שביצעה עירית הוד השרון ללא היתר כפי  שיפורטו להלן:

בתאריך בנוב' 2019 , הציבה עיריית הוד השרון  שלושה מבנים יבילים שגודרו וחוברו לתשתיות מים וחשמל בשטח שהושכר ע"י העירייה בחזית בית ספר אהרונוביץ – כאמור עבודות אלו הופסקו בעקבות צו הפסקת עבודה שהוגש ע"י מועצה אזורית דרום השרון.

ביום 18.8.2021 או בסמוך לכך,  החלה עיריית הוד השרון בהריסת מבנה בית העם בשכונת נווה נאמן ללא היתר ובניגוד לחוק.

בחודש אוגוסט 2021 , בנתה העריה תוספת בנייה בבית ספר לפיד כאמור בסעיף 1 .
הנך נדרש להנחות את הוועדה המקומית  ו/או גורמים רלוונטיים בעירייה לבצע סקר עברות בנייה ללא היתר בכל המוסדות הציבוריים לרבות בתי ספר ולדווח על תוצאות הסקר לחברי המועצה וליחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה בהתאם חוק ובכך לשמור על שלום הציבור ותלמידי בתי הספר בעיר.

 1. לסיום אבקש להבהיר , כי מאחר והרכב הוועדה המקומית לתכנון ובניה והעומד בראשה, זהה להרכב מועצת העיר והעומד בראשה שלמעשה חבריה פועלים  "בשני כובעים" הם אמונים הן על מתן היתר הבנייה שמבצעת הרשות המקומית והן על אכיפת דיני התכנון והבנייה- מצב כפי שהועלה במכתבי זה עלול להעמיד את חברי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בניגוד עניינים, בשל חשש כבד להעלמת עין מצד הוועדה המקומית מעבודות בנייה הלא חוקיות שבוצעו ואכיפת בררנית ולא שוויונית. 
 1. לנוכח האמור ליעל ,  אבקש את תגובתך בתוך 3 ימים .

מצ"ב תמונות הבניה בבית ספר לפיד.

                                                                                                  בכבוד רב

                                                                                               ד"ר אלון גלבוע , חבר מועצת העיר

העתק:

אמיר כוכבי – ראש העיר

גב' אביבה גוטרמן

מר רפאל בן מרדכי

מר יגאל שמעון

מר רן יקיר

מאיר חלאווני

גב' כנרת כהן -סגנית ראש העיר

גב' יעל ברזילי -סגנית ראש העיר

היועץ המשפטי של העירייה טען שלא היו דברים מעולם וכו' וכו' כו'. תשובתו של ד"ר אלון גלבוע, עו"ד:

ב

לכבוד :

עו"ד רונן ויניק – היועץ המשפטי לעירייה

ח.נ

הנדון : תוספת בניה בבית ספר לפיד 

           סימוכין מכתבך מיום 21.10.2021

קראתי את מכתבך בעיון רב והריני להשיב כדלקמן:

ראשית , אתייחס למכתבו של מהנדס העיר בעניין העבודות שבוצעו בבית ספר לפיד בחודש אוגוסט 2021 .

מהמסמכים והתמונות שצורפו למכתבו של מהנדס העיר , עולה מציאות שונה מהנעשה בפועל ע"י העירייה בחזית בית ספר לפיד כפי שאפרט להלן:

בניגוד לתשובתו של מהנדס לפיה : "בוצע חיפוי פח צבוע להשלמת הצורה (חלל ללא גישה) החיפוי הינו דקורטיבי בלבד" . ברם בפועל העירייה בנתה תוספת בניה מקונסט' ברזל שחוברה בחלקה התחתון לחדר שנבנה בשנת 2014 ללא היתר (מסומן בתמונות מכתב התשובה באות F ) ובדופן מזרחי לאורך הקיר.

הלכה למעשה  , בניית המבנה מקונסט' ברזל המסומן באות B  הותקנה על בסיס חדר שנבנה ללא היתר בשנת 2014 וכיום טוען המהנדס בסעיף 6 למכתבו : כי במסגרת שלב שני בשיפוץ ובניה בבית ספר לפיד העירייה תגיש בקשה להיתר שיכלול גם הסדרה של חדר שצמוד לפיר המעלית המסומן באות Fבמכתבו , מכאן שמדובר  במקרה חמור של בניית מבנה על גבי יסודות שנבנו ללא היתר בניה כדין.

בנוסף נבנה מבנה מברזל ברוחב של כ- 6 מטרים בגובה של שתי קומות בחזית המזרחית המחובר לחזית המבנה הישן ושתי זרועות ברזל המחוברות לקונסט' ברזל ( הדקורטיבי) ומשם מה מבנה המסומן באות B נעדר התייחסות המהנדס.

ברור לכל העוסק בתכנון ובניה , כי בטרם מבוצעת בניה כל שהיא ישנה חובה להגיש תוכנית היתר ו/או לחילופין להגיש טופס דיווח על עבודה פטורה מהיתר – מהעיון ממכתבו של המהנדס ניתן ללמוד שלא הוגשה בקשה להיתר ו/או טופס דיווח על עבודה פטורה מהיתר וחמור מכך תוכנית עבודה בקשר לבניה שבוצעה כאמור בתמונות המצ"ב B ו- C.

ככל שינוי חזית בניין בין אם היא נבנתה לצורך שימוש או לשם דקורציה , הינה עבודה הטעונה היתר בהתאם לחוק התכנון והבניה  מקל וחומר שנבנה על  ובהשלמה לחדר שנבנה ללא ביתר.

לא מובן לח"מ מדוע מהנדס העיר מציג עובדות שונות בתכלית שעה שטען שבוצע " חיפוי דקורטיבי בלבד … ללא שטחי בניה ?! בעת שבפועל בוצעה בניה באמצעות קונסט' ברזל ועליה  הותקנו שתי זרועות תמיכה למבנה מברזל  במשקל רב  עליו הותקן חיפוי פח  (דקורטיבי) כפי שניתן להבחין בתמונה באות C ו- G.

כחבר מועצת העיר , הייתי מצפה לקבל תשובה עניינית , מקצועית וכן הפקת לקחים מהמקרים האחרונים ולא עוד ניסיון של טיוח מקרה נוסף של בניה בלתי חוקית בבית ספר.

אני סבור שעל העיריה לפעול באופן מידי להוצאת היתר בניה ולא להמתין חלילה "לאסון הבא".

 אני בטוח שאתה כ"שומר הסף " אמון על שמירת כללי מנהל תקין,  יודע  כי עסקינן בעבודות טעונות היתר גם כשמדובר ברשות מוניציפלית , ולפיכך ראה במכתב זה התראה מפני התופעה שמהווה סכנה בטיחותית חמורה למאות תלמידים .

ככול והעיריה מבצעת סקר מבנים ציבוריים אבקש לקבל עדכון סטטוס בכתובים.

תפקידם הדואלי של חברי המועצה כפי שהועלה בסעיף 8 למכתבי , שכאמור מקבל ביטוי בהוראות החוק תוך יצירת מנגנון שבו פועלים חברי המועצה ב"בשני כובעים" וזאת בשל העדר חלופה אחרת.

לדבריך בשל כך שחברי המועצה ממלאים תפקיד דואלי ובהעדר חלופה אחרת לדידך אין להם כל מניעה לפעול בניגוד עניינים ועצימת עיניים לנוכח עבודות הבנייה הלא חוקיות שביצעה העירייה  ובכך נוצר מצב של אכיפת בררנית ולא שוויונית כלפי תושבי העיר.

ידוע לך כיועמ"ש העירייה כי המקרים בהם העירייה פעלה בניגוד לחוק כפי שפורט במכתבי  נאכפים כנגד תושבי העיר חדשות לבקרים .

לא ניתן לסיים מכתב זה , מבלי להתייחס לפסקה האחרונה במכתבך שבסימוכין בו התייחסת גם למכתביך הקודמים . 

להזכירך שבמכתבך הקודם  מיום 3.102021 , מסקנתך הייתה  ברורה כי העירייה בצעה עבודות בניה בניגוד לחוק התכנון והבניה לדידך " בתום לב" (ברחוב המכבים)  ודיווח על כך נמסר הן למנהל האכיפה על דיני המקרקעין מר יוחאי אלבס ולמחלקת האכיפה על דיני המקרקעין .מכאן עולה החשש להעלמת עין ואכיפה בררנית ולא שוויונית של הועדה לאור הבנייה שבוצעה בניגוד לחוק בבית ספר לפיד ובמבנים ציבורים נוספים שיועלו במכתבים נוספים.

אני סבור שלו היית מתייחס למכתבו של מהנדס העיר בכובד ראש היית מבחין בנקל כי עסקנן בעבודות בניה /תוספת בניה הטעונה היתר , וחמור מכך המבנים (המסומנים באותיות C ו- D)  נבנו על תשתית חדר מכונות ( המסומן באות F) שנבנה ללא היתר והתמונות מדברות בעד עצמן.

מהמכתבים שהוחלפו בין הצדדים וכן מהתמונות שצורפו ניתן לקבוע במפורש כי העירייה בצעה עבודות בנייה ללא היתר על יסודות  מבנה שגם הוא  נבנה ללא היתר כפי שמפרט מהנדס העיר.

לפיכך הנך מתבקש להנחות את מהנדס העיריה לפעול  על אתר לקבלת היתר בנייה ולעדכן את הח"מ .

אבקש שמקרה זה ידווח למחלקת אכיפת דיני מקרקעין וכן למנהל מר יוחאי אלבס.

                                                                                                  בברכה

                                                                                        ד"ר אלון גלבוע , עו"ד  

                                                                                           חבר מועצת העיר

העתק:

אמיר כוכבי – ראש העיר

גב' אביבה גוטרמן 

מר רפאל בן מרדכי

מר יגאל שמעון

מר רן יקיר

מאיר חלאווני

גב' כנרת כהן -סגנית ראש העיר

גב' יעל ברזילי -סגנית ראש העיר

נגישות