יומן פגישות ראש עיירית הוד השרון

ראש עיירית הוד השרון, אמיר כוכבי, מתגאה בכך שהוא פתח את יומן הפגישות שלו לעיון הציבורי. אבל האופן שבו המידע הונגש אינו מספק. אדם אינו יכול לחפוש בקלות, מאחר שמדובר על קבצים בפורמט pdf. על מנת להקל על הציבור את היכולת לראות במה ראש העיר עוסק.

על מנת להקל על תושבי העיר לעיין בפרוטקטלים, המרתי את היומן שלו לפורמט טקסט נגיש.

ניתן לחפש באמצעות הדפדפן, למשל, לראות כמה פעמים הוא נפגש עם חברי מועצה. שמתי גם ריכוז של כל הפרוטקולים.

דוגמאות: אמיר כוכבי עסק בנושא המט"ש בתאריכים הבאים:


02/07/2020
03/03/2021
04/08/2021
08/03/2020
10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
28/10/2021
29/06/2020

בנושאי אלימות:

25/11/2019
31/03/2019
31/03/2019

בנושא נשים:

16/12/2018
17/12/2018
20/01/2020
20/03/2019
20/08/2019
21/03/2019
21/07/2020
21/07/2020
23/01/2020
24/06/2020
25/11/2019
27/02/2020
29/10/2021
30/12/2019

בנושאי סביבה:

28/01/2019
03/01/2019
06/03/2019
06/11/2019
23/10/2019
06/07/2020
02/07/2020
06/09/2020
09/07/2020
10/11/2020
17/01/2021
18/10/2021
26/01/2021
04/03/2021
02/08/2021

נגישות