טופס הצטרפות לתנועת הירקונים

שמי רם אגמון ואני מייסד את תנועת הירקונים. תנועת הירקונים היא תנועה חברתית סביבתית. כי חברה וסביבה שלובים זה בזה. חברה בריאה בסביבה בריאה. אי אפשר לקיים חברה בריאה בלי סביבה בריאה.

דאגה לסביבה היא דאגה לעצמנו.

האתר הזה מרכז מאמרים רבים הנוגעים לאופן שבו אני חושב צריך לשפר את הוד השרון והסביבה, ומה שאני חושב שלקוי באופן שבו היא כיום מנוהלת.

הירקונים היו

נגישות